Pakutavad teenused

Deratisatsioon


Kõige enam mängib näriliste tõrjes rolli ennetustöö, sest närilised paljunevad väga kiiresti.

Närilised võivad väikeste gruppidena teha tohutut kahju - isegi kui nad ei söö, on neile loodud vajadus närida. On teada juhtumeid, kus närilised on läbi närinud elektrikaablid ning tekitanud seetõttu enneolematut kahju. Nende levimist tavapäraste vahenditega takistada on keeruline, sest rott on võimeline end läbi suruma 2. cm suurusest alast, hiir aga 7. mm suurusest alast.

Näriliste levikus mängib suur rolli sanitaarne seisukord - halvasti käideldud olmejäätmed võivad kiiresti olla aluseks suurte kolooniate tekkele.

Desinsektsioon

Levinumateks kahjurputukateks Eestis on prussakad, sipelgad, kirbud, lutikad ja jahulest.

Kõige paremini tunneb end inimese juures prussakas.Prussakaid on meil kolme liiki: tarakan, ameerika prussakas ja saksa prussakas. Prussakad elutsevad põhiliselt kohtades, kus on tavapäraselt kõrgem temperatuur ja niiskus.

Suurt osa ennetustöös omab puhtus. Prussakad saastavad toiduaineid ja levitavad haigusi - selle vältimiseks tuleb pidevalt kontrollida prussakate olemasolu,eriti toiduainetööstuses,ladudes,riietusruumides.

Prussakate tõrjet teostame pikaaegsete insektsiididega.


Puhastusteenused

Teostame nii ehitusprahi eemaldamist, seentõrjet kui ka ladude ja teiste suuremate objektide puhastus- ja hooldustöid. Peame hügieeni kahjurite tõrjes ja ennetustöös üheks olulisemaks faktoriks, sest hooldatud pind on esmane tingimus kahjurite leviku vältimiseks.

Transporditeenused

Pakume oma klientidele transporditeenuseid, omame selleks mitu Ford Transit ja Citroen Jumper tüüpi kaubikut. Teenuseid pakume aastaringselt üle Eesti. Kaubikuid on võimalik ka rentida.